Blog

למצוא את דרכי הביתה: עליה לארץ - תהליכים מזוויות פסיכו גופניות

. אולי זהו משפט ממנו כל אחד יכול לומר כתיאור תהליך חייו, או רק אני. כאשר החלטתי לעלות לארץ הבנתי בצורה אינסטינקטיבית ''זהו זה. הגעתי''. מבלי לחשוב יותר מידי הוספתי את דבריי ואמרתי לעצמי ''שנה הבאה...בארץ''.

            

Français / English / עברית